Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kunt u  hier vinden. Ook zijn onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30235765.