BTW regeling schilderwerk

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt tegenwoordig onder het 6%-tarief. Met de term woningen wordt aangeduid dat dit tarief alleen van toepassing is op het schilderen van huizen ouder dan 2  jaar die door particulieren worden bewoond. Het schilderen van bedrijfsgebouwen en -ruimtes, blijven belast met het 21%-tarief.

Onder schilderen worden in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen, pasteuze dan wel gelijmde materialen en de daaronder begrepen relevante voorbereidings- en voorbehandelings werkzaamheden voorzover deze activiteiten betrekking hebben op de diensten die schilders in hun hoedanigheid van schilderen verrichten.

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan  2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 9%-tarief.